blog.yenikan.com.tr
483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde değişiklik
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde değişiklik yayınlanmıştır.