blindbild.com
Riga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Latvian National Museum of Art), June 2017
Fabian Fröhlich