biznisinfo.ba
Vlada FBiH prihvatila budžet za 2020. - Biznis Info
Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila je i Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri uputila prijedlog budžeta Federacije za 2020. godinu. Budžet za 2020. godinu iznosi 4.954.392.401 KM. U odnosu na prethodnu godinu, budžet je dvostruko veći, a razlog je integriranje Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, koji od naredne godine dobiva status budžetskogRead More