biznisinfo.ba
Stari Grad: Veća sredstva za stare zanate i samozapošljavanje - Biznis Info
Buduće aktivnosti Općine Stari Grad i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo bit će usmjerene na pružanje podrške starim zanatima po kojima je ova općina prepoznatljiva, mladima koji pokreću Start-up biznise i poljoprivrednicima. Zaključeno je ovo na današnjem potpisivanju Memoranduma o saradnji dvije ustanove koji su potpisali načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktor JU“SlužbaRead More