biznisinfo.ba
Rusija najveći investitor u BiH u 2018. - Biznis Info
Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je statistiku direktnih stranih investicija za 2018. godinu, koja pokazuje da je priliv direktnih stranih investicija u 2018. godini iznosio 783,4 miliona KM, odnosno 2,3% BDP-a. Priliv direktnih stranih investicija u 2018. je u nominalnom iznosu približno jednak onome koji je zabilježen u 2017. godini. U pogledu geografskogRead More