biznisinfo.ba
Nije usvojena strategija zapošljavanja FBiH - Biznis Info
Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH /FBiH/, koju je u parlamentarnu proceduru uputila feralna Vlada, nije dobila potreban broj glasova na današnjoj sjednici Predstavničkog doma federalnog Parlamenta. Poslanici opozicije smatraju da je ovaj dokument manjkav i da nije na tragu razvojne komponente FBiH, te da ne sadrži viziju razvoja i zapošljavanja u IT sektoru kao najperspektivnijojRead More