biznisinfo.ba
Kredit EBRD-a za energetsku efikasnost u KS - Biznis Info
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, kao osnovi za vođenje pregovora. Podržana je inicijativa da kreditnim zaduženjem bude osigurano 8.000.000 eura za realizaciju ovog projekta. Krajnji dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo. Federalno ministarstvo finansija, te ministarstva finansija i prostornog uređenja,Read More