biznisinfo.ba
Jabuke Idared povučene sa tržišta zbog pesticida - Biznis Info
Agencija za sigurnost hrane BiH saopštila je kako laboratorijskim analizama povišen nivo pesticida u jabukama sorte Idared, te je naredila povlačenje istih sa tržišta. Utvrđeni nivo ostataka pesticida u proizvodu nije u skladu sa odredbama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla BiH. SveRead More