biznisinfo.ba
BiH umjereno zadužena - Biznis Info
BiH u poređenju sa drugim zemljama u tranziciji ima umjerenu zaduženost, odnosno nivo javnog duga iznosi 34,7 odsto BDP-a, što predstavlja održiv nivo, navodi se u informaciji o fiskalnoj održivosti za BiH koju je danas usvojio Savjet ministara. U informaciji, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje, navodi se da posljednjih godina sektor opšte vladeRead More