birnumarayiz.com
Normal doğum mu, sezeryan mı?
Prensip olarak biz kişilerin doğum şeklini kendilerinin belirlemesi fikrini destekliyoruz. Doğum olayına yaklaşım, çağlar içinde büyük değişime uğramıştır. ”Ağrısız Doğum” un keşfi ile …