birdistheworm.com
Marios Takoushis & Gabriel Karapatakis – “Forgotten April’s Waltz”
This is a video that plays an album track from Marios Takoushis & Gabriel Karapatakis’s 2012 recording Seven Miles East. The song is “Forgotten April’s Waltz.” T…