biometria.se
Första fjärrmätningscentralen i södra Sverige igång
Södra Sverige har fått sin första fjärrmätningscentral i Varberg Nord där vi har fem virkesmätare som hanterar sex mätramar i södra Sverige. Artikel i Skogsaktuellt 24/10 Virkesmätarna Frida Poulsen och Andreas Peterson i arbete.