biometria.se
Fjärrstyrda fordon ska bli verklighet på virkesterminaler
Biometria deltar tillsammans med bla Volvo och SCA i Mittuniversitetets forskningsprojekt där målet är att samma operatör ska kunna ta hand om lastning och lossning på flera virkesterminaler. Läs mer om projektet i Mittuniversitetets pressmeddelande Foto: SCA