biometria.se
Avveckling av kollektivomräkningen av massaved påbörjas den 1 oktober 2019
Sedan 2019-08-01 sker kvalitetsbestämning av massaved i de flesta virkesflöden som klassning i prima/sekunda. Det innebär att mätenheten för kvalitet är trave och inte som tidigare enskilda stockar i traven. Där s k kollektivmätning tillämpas innebar införandet av kvalitetsbestämning av hela travar att nettoomräkningen, dvs skillnaden mellan andelen ej leveransgilla stockar enligt travmätning respektive stockmätning av