binoq.nl
ATANA in-company
Atana is een uniek trainingsprogramma voor toezichthouders, bestuurders en adviseurs. Het programma is zeer geschikt voor instellingen, gemeenten, fondsen, bonden of maatschappelijke organisaties die het belangrijk vinden hun medewerkers de tools te. geven maatschappelijk actief te worden in besturen, raden van toezicht of adviesorganen. De zorgsector, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en culturele instellingen: ze hebben allemaal te