bimequity.dk
De store bygherrer: Åbne Standarder sikrer samarbejde og adgang til egne data — BIM Equity
OpenBIM øger samarbejdet på tværs af faggrænser og software-platforme, og hér spiller bygherrernes kravspecifikationer en afgørende rolle. Heldigvis er de store danske bygherrer enige om fordelene ved åbne fil-formater.