bilim-teknoloji.com
Zeka Tipi ve Özellikleri - Bilim ve Teknoloji
Günümüzde hayatta olan Howard Gardner'a göre sekiz adet zeka tipi belirlemiƟ ve dokuzuncu zeka tipi olan yeni bir zeka tipi üzerine de...