bilim-teknoloji.com
İçten Yanmalı Motorlar Nasıl Çalışıyor? » Bilim - Teknoloji
İçten yanmalı motorlar bir savaş aracı olan toptan esinlenilerek yapılmıştır. Klasik bir topta, topun gövdesini piston yatağı, top mermisini piston ve...