bilim-teknoloji.com
Bilim - Teknoloji Kullanıcılarını Dinliyor » Bilim - Teknoloji
Önerilerinizi dinliyor ve uyguluyoruz. Kullanıcılarımız bugüne kadar bizlere ÖNERİLERİNİZ sayfasını kullanarak onlarca öneri gönderdi ve bu önerilerin yaklaşık %70’i hayata