bikeandride.cz
Pondělní videonálož #16_2017
Vím velice dobře, že dnes není pondělí, nebo alespoň ne kalendářní. Vy zase jistě víte, že včerejší pondělí bylo velikonoční, a proto mě snad nebudete pranýřovat za posun videonálože na úterek! Dou…