biasafar.com
ارمنستان - بیاسفر
ارمنستان کشوری کوچک با مساحت ۲۹۸۰۰ کیلومتر مربع در ناحیه قفقاز جنوبی است که از شمال با گرجستان ، از شرق با جمهوری آذربایجان ، از غرب با ترکیه و از جنوب با ایران و نخجوان هم مرز است. پایتخت کشور ارمنستان ، ایروان است. این کشور در مجموع ۷ استان دارد که هر کدام …