bgtuner.com
Four Rings Fest
Идеята на Four Rings Fest е провеждането на ежегодни срещи между Ауди клубовете от Югоизточна Европа. Инициативата е отворена и всички любителски организации, симпатизиращи на марката с „четирите к…