bg-anime.com
BERSERK (2017) 021.5 FANSUB STREAM — Bg-Anime
Kao da su se vratile devedesete. Nacionalizam na sve strane, diktatori na vlasti, huškaju se na rat, tetrapak pogrešno zvani