bezkres-pismo.pl
Antologia międzynarodowa "Ponte poetico - Most poetycki" — BEZKRES
Z okazji 4° Rocznicy powstania Międzynarodowego Programu Kulturalnego „Verseggiando sotto gli astri di Milano / Poetując pod gwiazdami Mediolanu”, otwieramy