beterjudo.nl
Wie heeft er nog geen inschrijfformulier ingevuld?
We hebben van bijna de helft van onze deelnemers ingevulde inschrijfformulieren gehad, en dat is alvast een goed resultaat. Maar natuurlijk willen van de andere helft ook nog de inschrijvingen hebb…