besturdushayari.com
Funny Urdu Poetry on Students- kamal kartay hain - BestUrduShayari
Parh Parh kuch log zindagi kharab krtay hain jo nahin parhtay WALLAH wo kamal krtay hain Parh lo Parh lo khta hay hr koi hum say Pr hum bhi dheet hain khan kisi ka khayal kartay hain Related