bespaarbelastingen.be
HET VERLAAGD TARIEF IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING
Een belangrijke reden om een vennootschap op te richten is zoals reeds vermeld vaak fiscaal van aard. M.a.w. omwille van het verschil in tarieven tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het spreekt voor zich dan de kosten die hiermee gepaard gaan, niet mogen vergeten worden (extra boekhouding, enz …). De tarieven in de personenbelasting stijgen snel(ler)