besermenji.com
IGOR BESERMENJI: Jutka ili priča o svima nama
Kako ozdraviti društvo sa toliko žrtava? Da li je to uopšte moguće? Verovatno bi trebalo poći od toga da se utvrdi ko su, u ovom trenutku, zaista žrtve posrnulog stanja u našem društvu, pa ih okupiti, pa im ukazati na to da su žrtve a da toga možda i nisu svesne. Ali to