beout.be
L-Day Pop-Up Art zoekt kunst
Op L-Day op 28 september houden L-Day Belgium, WIJ en Het Roze Huis – çavaria Antwerpen een L-Day Pop-Up Art en L-expo. Een tentoonstelling met L-kunst.