beout.be
Zwitserland bestraft voortaan homofobie, maar niet transfobie
De antiracismewet is in Zwitserland uitgebreid zodat ook discriminatie op grond van seksuele oriëntatie voortaan strafbaar is. Na de Kantonsraad (Hogerhuis) heeft ook de Nationale Raad (Lagerhuis) …