beautytalk.com.hk
植眼睫毛 - BeautyTalk
植眼睫毛並不是新玩意 我好多年前都試過, 係靚啲嘅….但我沒恆心去keep 住造, 所以只造了一次就算 但近來, 見博士植咗變得好靚女.....我為咗唔比下去, 我又再走去植! 所以有小小分享la ~ 好多人會擔心植了睫毛後會令本身的眼睫毛掉得很多, 這我倒不覺得: 1)