bctech.edu.vn
Diễn giả, chuyên gia tâm lý, TS. Huỳnh Anh Bình giảng dạy kỹ năng sống cho tân học sinh – sinh viên BCTECH
Nằm trong kế hoạch giảng dạy kỹ năng mềm cho học sinh – sinh viên đầu khóa, ngày 07/9/2017, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu (BCTECH) đã mời diễn giả, chuyên gia tâm lý, Tiến sĩ Huỳnh Anh Bình – Giám đốc Trung tâm Hướng