bcsbc.ca
Какво се изучава по английски език в 4 клас?
Въпрос: Привет! Във връзка с образованието на децата в началния курс, моя въпрос е по-конкретен - Какво се изучава по английски език в 4 клас? В предвид факта, че в България англ. език се учи от 2клас, но темпото на изучаване е много бавно, т.е. досега да са взели едва сегашно просто, сег. продължително време и