bbflyttservice.se
Bohagsflytt Stockholm åt dig som du kommer att uppskatta
Bohagsflytt i Stockholm Med de nya skatteregler gällande från 1 augusti 2016 spar du rejält når du ska flytta till din nya bostad. Enligt skatteverkets nya regler räknas rot- och rutavdrag ihop och får uppgå till maximalt 25000 kronor per pers/år. Enbart rutavdrag får dock inte uppgå till mer än 25000 kr för personer som inte