bazarefanavari.ir
بیشترین و کم‌ترین تشعشع مضر را کدام گوشی‌ها دارند
طبق دو نمودار زیر که مشاهده می‌کنید، مبنای محاسبه تشعشع رادیویی مضر وات به ازای هر کیلوگرم است که گوشی‌ها با رقم پایین‌تر، امن‌تر تعریف‌شده و گوشی با رقم بالاتر ناامن‌تر محسوب می‌شوند.بر این اساس ش…