bazarefanavari.ir
نشست ترامپ و رهبران تکنولوژی
انتظار ترامپ از رهبران عرصه تکنولوژی چیست و آنها از ترامپ چه انتظاری خواهند داشت؟ به زودی جواب تعدادی از این سؤالات را خواهیم گرفت. در روز 14 دسامبر یعنی پس‌فردا جایی در برج طلایی ترامپ، مشاور او و…