bazarefanavari.ir
اپلیکیشن MSQRD : فیلترهای زنده و تعویض چهره ها در سلفی های ویدئویی
MSQRD هم اپلیکیشن دیگری است با همین موضوع، یعنی اضافه کردن فیلترهای زنده ویدئویی به چهره های افراد. اما مزیت بزرگ MSQRD نسبت به Face Swap Live رایگان بودن آن است، و ضمنا اندرویدی ها هم می توانند لذ…