bazarefanavari.ir
زاکربرگ: فیسبوک برای دفاع از حقوق مسلمانان مبارزه خواهد کرد
چند روز پیش، سیاستمدار تندروی جمهوری خواه آمریکایی، دونالد ترامپ با ارائه طرحی نژاد پرستانه جهت محدود کردن مهاجرت مسلمانان به آمریکا، موجی از نفرت را برانگیخت. روز به روز به تعداد مخالفین وی اضافه …