bazarefanavari.ir
راه اندازی ۳ مسیر جدید پشتیبانی از اینترنت
شرکت ارتباطات زیرساخت از راه اندازی سه مسیر پشتیبان اینترنت در جنوب کشور برای افزایش ضریب امنیت دسترسی به شبکه اینترنت خبر داد راه اندازی 3 مسیر پشتیبان جدید برای انتقال دیتا، صوت و تصویر با هدف اف…