bazarefanavari.ir
اینترنت برای کاربران ارزان می‌شود یا گران؟
بهمن ماه سال گذشته بود که وزیر ارتباطات دولت یازدهم با تصویب مصوبه 181 در کمیسیون تنظیم مقررات به وعده کاهش قیمت اینترنت برای شرکت‌های اینترنتی عمل کرد.این در حالی بود که به جز شرکت‌های PAP، هیچ کا…