batikentliyim.com
Anadolu Kültürü Ve Batıkent | batikentliyim.com
Anadolu ana tanrıça KYBLE'nin ana vatanı. Doğurganlığın, üremenin, bereketin ana vatanı , Anadolu. Tarih boyunca her dönem kutsal vatan toprakları. Öykülerin, destanların vücut bulduğu topraklar.