barna21.com
Una història real a la Villarroel - barna21 a la Villarroel
Una història real a la Villarroel. Pau Miró escriu i dirigeix per a La Villarroel un text sobre "la incapacitat de posar-nos en el lloc de l’altre"