barna21.com
Jerusalem al Teatre Romea - barna21 Coproducció amb el CDN
Jerusalem al Teatre Romea.Amb més de 5.000 espectadors, aquesta coproducció del Teatre Romea, Grec 2019 Festival de Barcelona i Centro Dramático Nacional