barna21.com
Cartas a Julieta al Barts - barna21 Festival Grec de Barcelona
Cartes a Julieta, d'Elvis Costello, amb Ivan Labanda i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigit per Sergi Belbel. Festival Grec