bardstandal.no
Fremtiden og dens fiender
Den amerikanske forfatteren Virginia Postrel begikk i 1998 en av de siste tjue årenes mest interessante bøker. Oppgaven hun satte seg fore i boken «The Future And Its Enemies; The growing conflict over creativity, enterprise and progress» var å redefinere skillelinjene i vestlig politisk debatt. La