baptysci.ketrzyn.pl
Wiara, która zbawia, to wiara, która działa
Luter powiedział: "zbawia sama wiara, lecz wiara, któr zbawia nie jest sama"...