bangtax.net
Cara Mudah Membuat Video 3D Gif atau 3D Stereoscopic
Cara Mudah Membuat Video 3D Gif atau 3D Stereoscopic, menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6 untuk edit foto 3d gif/3d stereoscopic nya dan Adobe Premiere CC 2015 untuk editing video loop nya.