baltikjunior.com
Opšti uslovi kupovine | Baltik Junior
Uslovima online kupovine na sajtu baltikjunior.com definisane su uzajamne obaveze i prava kako kupca tako i prodavca. Baltik Junior zadr┼żava pravo promene opštih uslova kupovine u skladu sa okolnostim