bahrammoshiri.com
سخنرانی بهرام مشیری در دالاس- جدایی دین از سیاست- ۰۹۰۹۲۰۱۸ قسمت اول
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.