bahargate.co
ویزای EB-5 - مهاجرت به آمریکا و اروپا
درباره ی ویزای EB-5. در سال ۱۹۹۰ کنگره آمریکا برنامه سرمایه گذاری EB-5 را جهت کنترل مهاجرتهای غیر قانونی به آمریکا و نیز جذب سرمایه های خارجی در ازای تولید